logo

Arboristův rok

Na této stránce Vám nabízíme základní přehled arboristických prací a nejvhodnější dobu pro jejich provádění. Havarijní případy řešíme okamžitě.

Leden

1

Únor

2

Březen

3

Duben

4

Květen

5

Červen

6

Červenec

7

Srpen

8

Září

9

Říjen

10

Listopad

11

Prosinec

12

Kácení (+)

Kácení: cílem je vytvoření funkční a stabilní koruny v dospalosti stromu odstraněním nevhodných větví v koruně. Provádíme: listopad - březen

Bezpečnostní řez (+)

Bezpečnostní řez: cílem je zajištění provozní bezpečnosti odstraněním silných suchých, polámaných, zavěšených či jinak nebezpečných větví. Provádíme: duben - říjen

Zdravotní řez (+)

Zdravotní řez: cílem je zajištění dobrého zdravotního stavu a dlouhodobé perspektivy odstraněním nevhodných větví v koruně. Provádíme: duben - září

Redukční řez (+)

Redukční řez: redukce staticky narušených či prostorově nevhodných větví. Provádíme: březen - září

Obvodová redukce (+)

Obvodová redukce: cílem je zvýšení stability celého stromu. Provádí se zmenšení objemu koruny po obvodu. Provádíme: březen

Výchovný řez (+)

Výchovný řez: cílem je vytvoření funkční a stabilní koruny v dospělosti stromu odstraněním nevhodných větví v koruně. Provádíme: květen - září

Řez ovocných stromů (+)

Řez ovocných stromů: cílem je podpora plodnosti a zajištění dlohoudobé perspektivy stromu odstraněním nevhodných větví v koruně. Provádíme: v březnu a září

Bezpečnostní vazby (+)

Bezpečnostní vazby: cílem je zajištění stability oslabených nosných prvků. Používáme tzv. vazby statické a dynamické. Provádíme: květen - září

Výsadby (+)

Výsadby: cílem je vytvoření funkční a stabilní koruny v dospalosti stromu odstraněním nevhodných větví v koruně. Provádíme: březen - duben a říjen - listopad